Företagsstädning Stockholm

Vi hjälper företag i hela Stockholm

Den kontorsstädning vi erbjuder anpassas enligt kundens önskemål och kan vara både enstaka och återkommande uppdrag enligt avtal. Städningen kan också innefatta flera olika tjänster. Innan vi sätter igång går vi igenom lokalerna tillsammans för att avgöra vad som krävs. Därefter får ni kostnadsfritt en offert på uppdraget.


Allt vanligare med företagsstäd

Överallt ser man dem. De sticker upp som svampar ur jorden, och det verkar inte finnas någon hejd på hur många som får plats. Det jag talar om är alla små städfirmor i Stockholm som erbjuder kontorsstädning. Efter vad många har upplevt så ser man ett större utbud än någonsin, och erbjudanden avlöser varandra i en aldrig sinande ström.

Många verkar känna det som om det snart finns en städfirma i varje hörn. Och inget ont i det, det finns inget negativt med det vi ser, men inte desto mindre så kan man ju förstås tycka att det är en liten smula anmärkningsvärt. Den naturliga följdfrågan är då givetvis, vad beror denna ökning på egentligen?

Är det en ren slump att så många städföretag i Stockholm erbjuder kontorsstädning just nu, eller finns det bakomliggande orsaker som man kanske inte riktigt kan se med blotta ögat? Det finns faktiskt bakomliggande orsaker till detta, och några av dem är värda att gå in på lite djupare för att granska lite extra.

företagsstäd Stockholm

De bakomliggande faktorerna

Till att börja med är Stockholm en stor stad. Det är den folkrikaste regionen i hela norden, och det innebär givetvis att det även startas väldigt många företag här, varav ett mycket stort antal behöver hyra in någon för sin kontorsstädning. I och med att det bor så mycket folk här som det nu gör, så blir det lätt så att ännu fler vill flytta hit för att söka lyckan eller vad det nu kan vara man har för anledning. Urbanisering kort och gott. Befolkningen ökar stadigt, och därmed antalet företag som behöver hjälp med kontorsstädning.

Det här är ett fenomen som förmodligen kommer att hålla i sig i framtiden. I och med att det blir svårare och svårare att livnära sig på landsbygden på många håll så flyttar fler och fler till storstadsregionerna för att kunna försörja sig, och inte minst då till Stockholm. Därför kan man nog tänka att många ser detta som en framtidsbransch där vi i framtiden förmodligen ser långt fler företag som behöver hjälp med sin kontorsstädning som vi ser idag. Man kan även tänka sig att många som redan arbetar i branschen ser utvecklingspotentialen i branschen och väljer att starta eget för att ta del av den eventuella vinst som finns att hämta. Förmodligen har vi pudelns kärna precis här, och det skulle förklara varför vi ser det vi ser.

Kontakta oss redan idag så bokar vi en tid för besiktning av kontorslokalerna!

Regelbunden städning av arbetsplatsen är en grundläggande faktor för medarbetarnas trivsel och hälsa, samtidigt som det håller lokalerna i representativt skick för besökare och kunder. Med ett städavtal med oss har ni alltid ett fräscht och rent kontor, och kan slappna av och fokusera på kärnverksamheten.

Bäst i Stockholm på kontorsstädning